هود آشپزخانه

هودهای آشپزخانه میلاد، شیشه ای، استیل، 5، 4 و 3 دور توربو هستند. فوق العاده کم صدا با قدرت مکش بسیار قوا.و دارای سنسور ترموگارد جهت جلوگیری از احتراق موتور هودمی باشند

هود آشپزخانه میلاد مدل آرتا

90 سانتیمتر

قیمت: 1،900،000 تومان

هود آشپزخانه میلاد مدل آرتا نیو

90 سانتیمتر

قیمت: 1،589،000 تومان

هود آشپزخانه میلاد مدل سیینا مشکی

90 سانتیمتر

قیمت: 959،000 تومان

هود آشپزخانه میلاد مدل سیینا سفید

90 سانتیمتر

قیمت:

هود آشپزخانه میلاد مدل ویوا مشکی

90 سانتیمتر

قیمت: 1،349،000 تومان

هود آشپزخانه میلاد مدل ویوا کاور استیل

90 سانتیمتر

قیمت: 1،399،000 تومان

هود آشپزخانه میلاد مدل ویوا سفید

90 سانتیمتر

قیمت: 1،449،000 تومان

هود آشپزخانه میلاد مدل ویوا فلاور

90 سانتیمتر

قیمت: 1،499،000 تومان

هود آشپزخانه میلاد مدل ویوا سه بعدی

90 سانتیمتر

قیمت: 1،499،000 تومان

سفیذ هود آشپزخانه میلاد مدل دینا سفید

90 سانتیمتر

قیمت :

هود آشپزخانه میلاد مدل دینا مشکی

90 سانتیمتر

قیمت:

هود آشپزخانه میلاد مدل آتریسا

90 سانتیمتر

قیمت: 989،000 تومان

هود آشپزخانه میلاد مدل آترینا

90 سانتیمتر

قیمت: 989،000 تومان

هود آشپزخانه میلاد مدل آدرینا مشکی

90 سانتیمتر

قیمت: 999،000 تومان

هود آشپزخانه میلاد مدل آدرینا درب استیل

90 سانتیمتر

قیمت: 1،099،000 تومان

هود آشپزخانه میلاد مدل سورنا لمسی

90 سانتیمتر

قیمت: 1،049،000 تومان

هود آشپزخانه میلاد مدل آدرینا سورنا دکمه ای

90 سانتیمتر

قیمت: 695،000 تومان

هود آشپزخانه میلاد مدل صدرا درب سفید

90 سانتیمتر

قیمت:

هود آشپزخانه میلاد مدل صدرا مشکی

90 سانتیمتر

قیمت: 1،249،000 تومان

هود آشپزخانه میلاد مدل آریا

90 سانتیمتر

قیمت: 1،589،000 تومان

هود آشپزخانه میلاد مدل آرتین

90 سانتیمتر

قیمت: 1،249،000 تومان

هود آشپزخانه میلاد مدل آرتین 2

90 سانتیمتر

قیمت: 1،049،000 تومان

هود آشپزخانه میلاد مدل آرتین سفید

90 سانتیمتر

قیمت: 1،420،000 تومان

هود آشپزخانه میلاد مدل تینا

90 سانتیمتر

قیمت:

هود آشپزخانه میلاد مدل رامتین

90 سانتیمتر

قیمت: 789،000 تومان

هود آشپزخانه میلاد مدل آرین

90 سانتیمتر

قیمت: 469،000 تومان

هود آشپزخانه میلاد مدل رایان

90 سانتیمتر

قیمت: 456،000 تومان

هود آشپزخانه میلاد مدل آروین

90 سانتیمتر

قیمت: 595،000 تومان

هود آشپزخانه میلاد مدل آرام زه استیل

90 سانتیمتر

قیمت: 1،149،000 تومان

هود آشپزخانه میلاد مدل آرام زه طلایی

90 سانتیمتر

قیمت :

هود آشپزخانه میلاد مدل آرشام مشکی

90 سانتیمتر

قیمت: 1،089،000 تومان

هود آشپزخانه میلاد مدل آرشام سفید

90 سانتیمتر

قیمت: 1،270،000 تومان

هود آشپزخانه میلاد مدل کارا مشکی

90 سانتیمتر

قیمت: 1،099،000 تومان

هود آشپزخانه میلاد مدل کارا سفید

90 سانتیمتر

قیمت: 1،280،000 تومان

هود آشپزخانه میلاد مدل کاترین

90 سانتیمتر

قیمت: 899،000 تومان

هود آشپزخانه میلاد مدل آرمان

90 سانتیمتر

قیمت: 1،149،000 تومان

هود آشپزخانه میلاد مدل سایمان

90 سانتیمتر

قیمت:

هود آشپزخانه میلاد مدل مدیسا

90 سانتیمتر

قیمت:

هود آشپزخانه میلاد مدل وانیا

90 سانتیمتر

قیمت:

هود آشپزخانه میلاد مدل مرسا مشکی

60 80 90 سانتیمتر

قیمت: 1،049،000 تومان

هود آشپزخانه میلاد مدل مرسا سفید

90 سانتیمتر

قیمت: 1،239،000 تومان

هود آشپزخانه میلاد مدل مرسا دکمه ای

60 80 90 سانتیمتر

قیمت: 679،000 تومان

هود آشپزخانه میلاد مدل مرسا رز

90 سانتیمتر

قیمت: 999،000 تومان

هود آشپزخانه میلاد مدل مرسا نیلوفر

90 سانتیمتر

قیمت: 999،000 تومان

هود آشپزخانه میلاد مدل مرسا پوینت

90 سانتیمتر

قیمت: 999،000 تومان

هود آشپزخانه میلاد مدل آراد3000

60 70 سانتیمتر

قیمت: 579،000 تومان

هود آشپزخانه میلاد مدل آراد3001

70 80 سانتیمتر

قیمت:

هود آشپزخانه میلاد مدل آراد3002

70 سانتیمتر

قیمت:

هود آشپزخانه میلاد مدل آراد3003

70 80 سانتیمتر

قیمت: 879،000 تومان

هود آشپزخانه میلاد مدل آراد3004

70 سانتیمتر

قیمت: 699،000 تومان

هود آشپزخانه میلاد مدل آراد3005

70 سانتیمتر

قیمت: 749،000 تومان

هود آشپزخانه میلاد مدل آراد3006 سفید

70 سانتیمتر

قیمت:

هود آشپزخانه میلاد مدل آراد3006 مشکی

70 سانتیمتر

قیمت:489،000 تومان

هود آشپزخانه میلاد مدل ونیز مشکی

60 80 90 سانتیمتر

قیمت: 699،000 تومان

هود آشپزخانه میلاد مدل ونیز استیل

60 80 90 سانتیمتر

قیمت: 999،000 تومان

هود آشپزخانه میلاد مدل ماتیسا مشکی

60 80 90 سانتیمتر

قیمت: 989،000 تومان

هود آشپزخانه میلاد مدل ماتیسا استیل

60 80 90 سانتیمتر

قیمت: 1،299،000 تومان

هود آشپزخانه میلاد مدل مارال مشکی

90 سانتیمتر

قیمت: 1،149،000 تومان

هود آشپزخانه میلاد مدل مارال استیل

90 سانتیمتر

قیمت: 1،499،000 تومان