پذیرش نمایندگی فروش

دفتر فروش مرکزی

آدرس :

تهران ، خیابان بنی هاشم ، کوچه عدالت ، پلاک ۵ ، واحد ۳

تلفن :

۰۲۱-۲۲۳۳۱۲۷۲

تلفن :

۰۲۱-۲۲۳۳۱۲۷۳

تلفن :

۰۲۱-۲۲۳۳۱۲۷۴

دفتر فروش بازار

آدرس :

تهران ، خیابان فردوسی جنوبی ، کوچه هنر ، بن بست ۳ ، پلاک ۳

تلفن :

۰۲۱-۳۶۶۱۳۰۵۰

تلفن :

۰۲۱-۳۶۶۱۳۰۵۱

تلفن :

۰۲۱-۳۶۶۱۳۰۵۲

تلفن :

۰۲۱-۳۶۶۱۳۰۵۳

تلفن :

۰۲۱-۳۶۶۱۳۰۵۴

تلفن :

۰۲۱-۳۶۶۱۳۰۵۵

دفتر فروش بنی هاشم

آدرس :

تهران ، خیابان بنی هاشم ، پاساژ گلشن راز ، طبقه زیرین ، فروشگاه میلاد

تلفن :

۰۲۱-۲۲۳۰۷۱۵۲

تلفن :

۰۲۱-۲۶۳۲۱۹۰۵

دفتر فروش بنی هاشم ۲

آدرس :

تهران ، خیابان بنی هاشم ، خیابان فرجادی کوشا ، خیابان کیماسی جنوبی ، پلاک ۵۹

تلفن :

۰۲۱-۲۶۳۲۳۰۵۰

تلفن :

۰۲۱-۲۶۳۲۳۰۶۰

تلفن :

۰۲۱-۲۶۳۲۳۰۷۰

دفتر فروش بازار ۲

آدرس :

تهران ، میدان امام خمینی ، کوچه طبسی ، پاساژ ۱۱۰ ، فروشگاه میلاد

تلفن :

۰۲۱-۶۶۷۳۰۸۶۰

تلفن :

۰۲۱-۶۶۷۱۲۸۲۶

دفتر فروش کاشانی

آدرس :

تهران ، میدان شهرزیبا ، خیابان احمد کاشانی ، روبروی داروخانه

تلفن :

۰۲۱-۴۶۱۴۳۱۵۰

تلفن :

۰۲۱-۴۶۱۴۳۱۶۸

تلفن :

۰۹۱۰-۰۶۳۹۹۵۱

دفتر فروش اتحاد

آدرس :

تهران ، جاده دماوند ، خیابان اتحاد ، کوچه پنجم شرقی ، روبروی مدیران خودرو ، پلاک ۲

تلفن :

۰۲۱-۷۷۱۲۳۶۸۸

تلفن :

۰۲۱-۷۷۱۴۸۹۰۱

تلفن :

۰۲۱-۷۷۳۵۶۳۰۷

تلفن :

۰۹۰۱-۹۷۴۳۷۰۲