فر توکار

فربرقی توکار میلاد، در طرح های مختلف و 12، 10، 6 برنامه پخت

فرتوکاربرقی میلاد مدل GS12

70 لیتری

قیمت:4،290،000 تومان

فرتوکاربرقی میلاد مدل G12

70 لیتری

قیمت:4،090،000 تومان

فرتوکاربرقی میلاد مدل GS6

70 لیتری

قیمت:3،690،000 تومان

فرتوکاربرقی میلاد مدل G6

70 لیتری

قیمت:3،490،000 تومان

فرتوکاربرقی میلاد مدل GW10

70 لیتری

قیمت:0 تومان